Produksjon av sand, pukk og grus.

Vår produksjon av sand, pukk og grus ligger på Storsand på østsiden av Hurumlandet hvor oslofjorden er på det smaleste (Drøbaksundet). Her produseres de fleste typer sand, pukk og grus for bruk til vei/anleggsformål.

Våre produkter

NATUR
Støpesand: 0-8 mm
Uharpet: Usortert grus fra stuff

NATURKNUST
Subbus: 0-4 mm
Subbus: 0-8 mm
Pukk NK: 4-12 mm

KNUST FJELL
Maskinsand: 0-2 mm
Maskinsand: 0-4 mm
Maskinsand: 0-8 mm
Subbus: 0-20 mm
Subbus: 0-30 mm
Subbus: 0-60 mm
Pukk: 2-4 mm
Pukk: 4-8 mm
Pukk: 8-16 mm
Pukk: 16-22 mm
Pukk: 20-60 mm
Kult: 20-120 mm

ANNET
Sprengstein
Fyllmasse